TOATE >>  
 
VREMEA
Bârlad, ora 16:00
Temperatura29.1 °C
Umiditatea 30%
Presiunea 995.4
Vânt5.3 m/s
Sursa: ANM
RADAR INMH
RADAR WINDY
CURS VALUTAR
04-03-2020
VALUTARON
EUR4.8057
USD4.3126
GBP5.5187
XAU227.7276
Sursa: BNR
HARTA din SATELIT
HARTA la 1906
BÂRLAD ALTĂDATĂ
COLECŢIA RLV
VOCEA TUTOVEI
CODURILE POŞTALE
EVENIMENTE
CONF. DE PRESĂ
ŞEDINŢE CLB
FAZA ZILEI
TRAILERE
EMISIUNI
BEST OF
SPORT
ARHIVA CONYSAT
COMUNICATE
NAŢIONAL
ARHIVĂ CONCERTE
ANUNŢURI
IMOBILIARE
LOCURI DE MUNCĂ
TELEFOANE
CALCULATOARE
AUTOMOTO

BÂRLAD ONLINE

Primăria Bârlad prezintă bugetul local pe 2011

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011

TOTAL VENITURI 79,819,300
Cote defalcate din impozitul pe venit 16,000,000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 791,000
Impozit şi taxă pe clădiri 5,820,000
Impozit şi taxă pe teren 1,758,000
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 644,000
Alte impozite şi taxe pe proprietate 2,000
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor 30,752,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 1,816,000
Taxe hoteliere 4,800
Impozit pe spectacole 3,200
Impozit pe mijloacele de transport 1,632,000
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizatii de functionare 61,000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi 404,000
Alte impozite şi taxe 96,000
Venituri din concesiuni şi închirieri 1,400,000
Venituri din dividende 155,000
Contributia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe 40,000
Alte venituri din taxe administrative, eliberări premise 164,000
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 1,200,000
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 14,300
Alte venituri 48,000
Donaţii şi sponsorizări 12,000
Alte transferuri voluntare 300,000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului 16,000
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 60,000
Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, ş.a. combustibili 342,000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 900,000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului 60,000
Fondul European de Dezvoltare Regională 15,000,000
Fondul Social European 228,000

TOTAL CHELTUIELI 80,468,075

Autorităţi executive 4,148,964
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 1,800,000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 293,234
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 990,000
Poliţie comunitară 2,000,000
Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 352,871
Învăţământ 30,819,000
Spitale generale 1,054,000
Servicii de sănătate public 901,020
Biblioteca publică municipal 456,140
Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 1,000
Alte servicii culturale 216,000
Sport 592,000
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 919,934
Servicii religioase 50,000
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 1,189,172
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 350,000
Asistenţă socială în caz de invaliditate 3,467,000
Creşe 467,000
Ajutor social 140,000
Cantine de ajutor social 571,500
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 437,990
Dezvoltarea sistemului de locuinţe 129,100
Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 193,000
Alimentare cu apă 632,000
Iluminat public 2,583,000
Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltarii comunale 870,800
Salubritate 3,467,000
Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 1,836,800
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice şi comerciale 143,550
Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 135,000
Străzi 19,261,000
DEFICIT -648,775
Notă: Deficitul se acoperă din excedentul anului anterior

2.811 vizualizări |0 comentarii1m00s

Vezi comentarii
 
PUBLICITATE
INSTITUŢII
INSTITUŢII JUDEŢENE
SPORT
Google
 
anunturi | livecam | foto | top
Copyright © 2005 OCF. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii.
Logo-ul Bârlad Online este marcă înregistrată a OCF. Toate celelalte mărci sunt proprietatea companiilor deţinătoare. Reproducerea conţinutului din acest site este permisă numai cu acordul Online Content Factory SRL. Pentru orice neclarităţi, informaţii suplimentare, sugestii sau comentarii vă rugăm să ne contactaţi: support at b-o dot ro sau prin SMS la 0724 227.523 (0724 BARLAD). Atenţie ! Acest număr nu are servicii de voce, dacă sunaţi sună în gol. Vă rugăm trimiteţi doar SMS. Tarif normal în funcţie de reţea.

Pagina generata in 0.1355 secunde.