TOATE >>  
 
VREMEA
Bârlad, ora 09:00
Temperatura19.1 °C
Umiditatea 51%
Presiunea 999.4
Vânt1.4 m/s
Sursa: ANM
RADAR INMH
RADAR WINDY
CURS VALUTAR
04-03-2020
VALUTARON
EUR4.8057
USD4.3126
GBP5.5187
XAU227.7276
Sursa: BNR
HARTA din SATELIT
HARTA la 1906
BÂRLAD ALTĂDATĂ
COLECŢIA RLV
VOCEA TUTOVEI
CODURILE POŞTALE
EVENIMENTE
CONF. DE PRESĂ
ŞEDINŢE CLB
FAZA ZILEI
TRAILERE
EMISIUNI
BEST OF
SPORT
ARHIVA CONYSAT
COMUNICATE
NAŢIONAL
ARHIVĂ CONCERTE
ANUNŢURI
IMOBILIARE
LOCURI DE MUNCĂ
TELEFOANE
CALCULATOARE
AUTOMOTO

BÂRLAD ONLINE

Primăria Bârlad prezintă bugetul şi investiţiile pe 2012

Fişiere ataşate:
> BUGET 2012.JPG (1.10 MB)
> INVESTIŢII 2012.JPG (786 KB)BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012

TOTAL VENITURI 89,680,018
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 360,000
Cote defalcate din impozitul pe venit 15,200,000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale 626,600
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 2,760,000
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 3,200,000
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 920,000
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 880,000
Impozitul pe terenul din extravilan 5,000
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 660,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor 33,158,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 1,382,400
Taxe hoteliere 8,800
Impozit pe spectacole 6,800
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 1,180,000
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 752,000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 88,000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 324,000
Alte impozite si taxe 108,000
Venituri din concesiuni si inchirieri 1,644,000
Venituri din dividende de la alti platitori 496,000
Alte venituri din proprietate 200
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 32,800
Taxe extrajudiciare de timbru 172,000
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 148,000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 1,058,000
Alte amenzi, penalitati si confiscari 1,500
Taxe speciale 20,000
Alte venituri 60,000
Donatii si sponsorizari 18,000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 3,200
Depozite speciale pentru constructii de locuinte 132,000
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 2,209,000
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 34,000
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 188,000
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 765,000
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 108,000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate ***) 160,000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 17,500,000
TOTAL CHELTUIELI 89,680,018
Autorităţi executive 4,623,050
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 100,000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 554,283
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 955,000
Politie comunitara 1,500,000
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 313,662
Invatamant 31,981,743
Spitale generale 80,910
Servicii de sanatate publica 888,800
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 470,713
Alte servicii culturale 375,000
Sport 760,000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 2,617,098
Servicii religioase 80,000
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 2,400,852
Asistenta acordata persoanelor in varsta 350,000
Asistenta sociala in caz de invaliditate 4,172,072
Asistenta sociala pentru familie si copii 360,000
Creşe 237,940
Ajutor social 360,000
Cantine de ajutor social 463,800
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 506,295
Dezvoltarea sistemului de locuinte 251,800
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 160,000
Alimentare cu apa 545,000
Iluminat public si electrificari rurale 2,940,000
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 1,054,000
Salubritate 4,241,000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 865,000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 128,000
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 175,000
Transport în comun 24,000
Strazi 25,075,000
Turism 70,000

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 cu detalierea pe titluri de cheltuieli si pe sectiuni

Total, din care: 89,680,018
Autoritati publice si actiuni externe 4,623,050
Sectiunea functionare 4,623,050
- cheltuieli de personal 3,749,314
- bunuri si servicii 733,736
- rambursari de credite 140,000
Alte servicii publice generale 654,283
Sectiunea functionare 654,283
- cheltuieli de personal 418,783
- bunuri si servicii 235,500
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 955,000
Sectiunea functionare 955,000
- dobinzi 955,000
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 1,813,662
Sectiunea functionare 1,755,162
- cheltuieli de personal 199,612
- bunuri si servicii 55,550
- transferuri 1,500,000
Sectiunea dezvoltare 58,500
- cheltuieli de capital 58,500
Invatamant 31,981,743
Sectiunea functionare 31,786,743
- cheltuieli de personal 27,414,000
- bunuri si servicii 4,167,743
- asistenta sociala 120,000
- alte cheltuieli 85,000
Sectiunea dezvoltare 195,000
- cheltuieli de capital 195,000
Sanatate 969,710
Sectiunea functionare 888,800
- cheltuieli de personal 867,000
- bunuri si servicii 21,800
Sectiunea dezvoltare 80,910
- cheltuieli de capital 80,910
Cultura,recreere si religie 6,703,663
Sectiunea functionare 3,326,463
- cheltuieli de personal 1,136,063
- bunuri si servicii 1,355,400
- transferuri 660,000
- alte cheltuieli 175,000
Sectiunea dezvoltare 3,377,200
- transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 3,211,500
- cheltuieli de capital 165,700
Asigurari si asistenta sociala 6,450,107
Sectiunea functionare 6,100,107
- cheltuieli de personal 3,629,407
- bunuri si servicii 1,348,700
- asistenta sociala 1,122,000
Sectiunea dezvoltare 350,000
- cheltuieli de capital 350,000
Locuinte,servicii si dezvoltare publica 4,950,800
Sectiunea functionare 2,338,500
- bunuri si servicii 2,080,500
- subventii 18,000
- rambursari de credite 240,000
Sectiunea dezvoltare 2,612,300
- Investitii ale agentilor economici si societatilor comerciale cu capital de stat 549,000
- active nefinanciare 2,063,300
Protectia mediului 5,106,000
Sectiunea functionare 4,373,000
- bunuri si servicii 4,373,000
Sectiunea dezvoltare 733,000
- cheltuieli de capital 433,000
- Investitii ale agentilor economici si societatilor comerciale cu capital de stat 300,000
Actiuni generale economice,comerciale si de munca(cod 80.02.01) 128,000
Sectiunea functionare 128,000
- rambursari de credite 128,000
Combustibili si energie 175,000
Sectiunea functionare 175,000
- subventii 175,000
Treansporturi 25,099,000
Sectiunea functionare 5,024,000
- bunuri si servicii 5,024,000
Sectiunea dezvoltare 20,075,000
- proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 20,000,000
- cheltuieli de capital 75,000
Turism 70,000
Sectiunea dezvoltare 70,000
- proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 70,000
LISTA CU PROPUNERI DE INVESTITII PE ANUL 2012

NR. CRT. DENUMIREA OBIECTIVULUI VALOARE ALOCATA
CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 58,500
1 Ciocan demolator 4,000
2 Sistem centralizat pentru sirenele electronice de alarma 50,000
3 Compresor presiune 7ATM. 3,000
4 Debitator metale 1,500
CAP. 65.02 - INVATAMANT 195,000
5 RK subsol cladire la Colegiul Gh. Rosca Codreanu 33,000
6 Redimensionare instalatie de utilizare gaze naturale la Scoala nr. 1 ( proiectare, executie, avize, taxe ) 25,000
7 Modernizare la Gradinita nr.14 45,000
8 Faiantare bai la Gradinita nr. 1 7,000
9 Reparatii capitale la Gradinita nr. 18 10,000
10 Realizarea instalatiei de protectie impotriva descarcarilor electrice si atmosferice la Scoala nr. 8 13,000
11 Reabilitare termica(Inlocuirea ferestre si usi) la Gradinita nr. 4 15,000
12 Introducere incalzire cu centrala termica pe gaze la Gradinita nr. 4 40,000
13 Inlocuire instalatie termica la Gradinita nr. 7 7,000
CAP. 66.02. SANATATE 80,910
14 PT Completarea sistemului de incalzire clasica cu sistemul care utilizeaza energie regenerabila la Spitalul Municipal de Urgenta ,, ELENA BELDIMAN " Barlad 80,910
CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 3,297,200
15 Sistem de sonorizare pt. spectacole 30,000
16 Brad artificial 10 m, 13,500
17 Amenajare locuri de joaca pt. copii, din care ;
achizitie elemente complex de joaca M2010-CJ20 17,000
achizitie elemente complex de joaca M210-CJ24 9,500
achizitie Carusel 6 persoane 4,200
achizitie Carusel cu platforme 3,500
Montat echipamente pt. 2 locuri de joaca 25,000
18 Toalete ecologice ( achizitie si montaj - 3 buc.) 21,000
19 Tocator crengi si resturi vegetale 30,000
20 Mese de sah pentru parcuri ( 4 buc.) 12,000
21  Impadurirea terenurilor agricole degradate constituite in perimetrul de ameliorare Coasta Baraj, Rapa Albastra – Municipiul Barlad, jud. Vaslui  1,528,500
22 Reabilitarea gradinii zoologice Barlad 1,603,000
CAP. 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 350,000
22 Centrul rezidential de asistenta si ingrijire a pers virstnice Barlad 350,000
CAP. 70.02. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2,612,300
23 Trasura cu reni (ornament luminos pentru sarbatorile de iarna) 10,000
24 Reactualizare PT pt. reabilitare si refunctionalizare bl. G1, corp B 6,000
25 Expertiza bl. B1 Trestiana 5,000
26 PT alimentare cu apa locuinte ANL soseaua Puiesti 2,000
27 PT racord energie electrica locuinte ANL soseaua Puiesti 2,200
28 PT racord gaz locuinte ANL soseaua Puiesti 2,200
29 PT canalizare menajera si pluviala locuinte ANL soseaua Puiesti 2,700
30 PT sistematizare pe verticala locuinte ANL soseaua Puiesti 2,700
31 PUD zona Scoala nr. 9 - Extindere Cart.Tuguiata II 25,000
32 PUD extindere Cart Complex Sc. zona Cimitirul Eroilor din str. M Eminescu 20,000
33 Licenta Program de Proiectare PROGEOCAD 1,500
34 PT Puturi forate pe Str.(petru Rares,Elena Doamna, Veronica Micle,Republicii,bloc D1-8 5,000
35 Reactualizare PUG 250,000
36 Modernizare, reabilitare echipamentelor aferente SIP si extindere retea de iluminat public 1,740,000
37 Reabilitare conducta apa str. V Parvan- de la intersectia str V.Parvan cu str. Pescarilor si pana la intersectia cu str. Transilvaniei 300,000
38 Reabilitare conducta alimentare cu apa str. Decebal ( tronson str. Soarelui - str V.I.Popa) - 60 familii 100,000
39 Reabilitare conducta apa str. V Parvan( traversare str. Republicii, str Pescarilor, L= 50+10m ) 50,000
40 Reabilitare conducta alimentare cu apa str. Gh. Asachi 18,000
41 Cazan centrala termica ( Caramidarie) inclusiv proiect gaze si lucrari de modificare instalatie utilizare, ISCIR- izare si montaj 70,000
CAP. 74. 02. PROTECTIA MEDIULUI 733,000
42 Executie Statie de Pompare str. Dimitrie Cantemir si canale drenaj str. Muncii, str. Vrancei, str. Dimitrie Cantemir. 300,000
43 Reactualizare PT, CS, DDE Reabilitare canalizare pluviala si menajera - zona Gara 25,000
44 Autoutilitara de 3.5 Tone 82,000
45 Autocompactor cu o capacit.de 5-7 mc 163,000
46 Unimog cu Sararita 163,000
CAP. 84. 02. TRANSPORTURI 20,075,000
47 P T Strazi betonate (Al.Sahia,F-dt Al Sahia. Parcul Libertatii) 20,000
48 Proiectare parcari : str. Lamaitei, nr. 20, spate bloc D1-garsoniere(Asociatia 24- langa talcioc); str. Ana Ipatescu, bl. E7,(asociatia 18); str. G-ral Milea, nr. 2 bl.V1 ( cooperatie)-asociatia 29; str. Dragos Voda,bl.C2,C3,C4,C5,C6- Asociatia 35; str. Dragos Voda, bl. P10, str. Dragos Voda, bl.P7,P8; str. Lirei, bL. E1,E2- Asociatia 23 bl. V1,V2,V3,bl ANL; str. Vasile Parvan, nr. 37, (asociatia 7-gradinita 9)bl.D6,D7,D8,D9,D13,D17,Z3: str. Vasile Parvan, nr. 80,bl. H9; str. Republicii- sud judecatoria Barlad; str. Republicii, bl. Z3(bl. Japonezi); str. Republicii, bl. I5,E3,V3: str. Epureanu, nr.45,bl.V5(sifonarie); str. Florilor, bl. A4,A5,A6- spate Interex; str.Episcop Antonovici ( salon Dana, fata spalatoria Centaur); str. Cereale( CT Gura Leului); str. Stroe Belloescu, spate E-ON. 25,000
49 Deviere conducta GN bl. X2 - spate Galeriile de Arta 5,000
50 PT sens giratoriu pod pescarie 25,000
51 Lucrari pentru strazi Deal II, Tuguiata II, Bariera Puiesti, Complex Scolar, Trestiana, Extindere Cartier Complex Scolar 20,000,000
CAP. 87.02 Alte actiuni economice 70,000
52 SF realizare cladire destinata informarii turistice in municipiul Barlad 70,000
T O T A L 27,471,910

4.624 vizualizări |20 comentarii

Vezi comentarii
(ultimul adăugat acum 8 ani)
 
PUBLICITATE
INSTITUŢII
INSTITUŢII JUDEŢENE
SPORT
Google
 
anunturi | livecam | foto | top
Copyright © 2005 OCF. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii.
Logo-ul Bârlad Online este marcă înregistrată a OCF. Toate celelalte mărci sunt proprietatea companiilor deţinătoare. Reproducerea conţinutului din acest site este permisă numai cu acordul Online Content Factory SRL. Pentru orice neclarităţi, informaţii suplimentare, sugestii sau comentarii vă rugăm să ne contactaţi: support at b-o dot ro sau prin SMS la 0724 227.523 (0724 BARLAD). Atenţie ! Acest număr nu are servicii de voce, dacă sunaţi sună în gol. Vă rugăm trimiteţi doar SMS. Tarif normal în funcţie de reţea.

Pagina generata in 0.1395 secunde.